Choď na obsah Choď na menu
 Na festivale Čechův divadelní podzim 2010, ktorý sa konal v pražskom divadle Horní Počernice, sme vystúpili 29. 10. 2010 ako zahraničný hosť.
Naše divadelné vystúpenie dopĺňal hrou na nástroje i spevom folklorista Miroslav Štefánik. Bolo pre nás veľkou cťou reprezentovať Lúky a Slovensko v hlavnom meste ČR. Poďakovali sa nám veľkým potleskom , ocenením a udelili nám Pamětní list Čechův divadelní podzim 2010. Keď sme potom spoločne s ich súborom trávili večer pri pesničkách a rozhovoroch, dozvedeli sme sa i to, že slovenčine už veľmi nerozumejú – čím mladší, tým menej. Slovensko však navštíviť chcú, a tak sme sa dohodli, že o rok zavíta ich súbor zase k nám. Na ich divadelné predstavenie Vás pozývame už vopred.

Do hodového programu sme prispeli výstavkou Nitrianske kniežatstvo a scénkou Návšteva historickej osobnosti kniežaťa Pribinu, ktoré napísala a pripravila Mgr. Mária Rouyerová. Historické postavy herecky stvárnili : Ľuboš Jurovatý, Alena Behrová so synom Dominikom a manželom Jánom. Výstavka o Pribinovi natoľko zaujala našu občianku Libušu Drienikovú ,že zo svojho pracoviska v Rakúsku zašla do mesta Traismauer, kde bol v roku 833 v Chráme sv. Martina Pribina pokrstený, a nafotila tieto pamätné miesta. Za pekné zábery jej ďakujeme. Poďakovať sa chceme aj p. Zuzanne Gabrišovej, ktorá nášmu súboru podarovala pekný vlniak.

S veselohrou Dobrodružstvo pri obžinkoch sme sa Vám predstavili 28.02.2010. Dúfame, že Vás aj táto hra zaujala. Potešilo nás, že sála KD bola opäť plná a dobrovoľné vstupné štedré. S Dobrodružstvom ... sme prešli dolinu i Púchov a v tejto sezóne s ňou zavítame do vzdialenejších obcí. Ako ste videli, chýbajú nám ochotníci, a tak si FharmDr. Vondrová a Štefan Pacola zahrali až po dve roly.  fotogaléria

 

So Ženským zákonom sme prekročili nielen hranice chotára, okresu či kraja, ale aj štátnu hranicu. V závere r. 2009 sme ju odohrali v Střelnej a v marci 2010 sme sa s ňou zúčastnili na divadelnej prehliadke Štěpánske dny vo Francovej Lhote, kde sme získali Cenu diváka a pozvanie na festival ochotníckych súborov do Prahy. Vďaka sponzorovi Ing. Hrebíkovi a príspevku od obce sme mohli do Prahy vycestovať.

 

A čo bude ďalej? Dúfame, že sa nám podarí nacvičiť ďalšiu divadelnú hru, aby sme Vám aj v roku 2011 mali čo zahrať. Zatiaľ Vám do neho prajeme aspoň dobrý krok a nech Vám vydrží po celý rok!

Za členov divadelného súboru:
PharmDr.Emíliu Vondrovú, Františku Tarabovú, Zuzku Vondrovú, Ľuboša Jurovatého,  Alenu Behrovú, Dominika Behru, Jána Behru, Františka Madalu, Štefana Pacolu

Mgr.Mária Rouyerová